تزریق فیلر و بوتاکس

تزریق ژل لب روسی

تکنیک تزریق ژل لب روسی

تکنیک تزریق ژل لب روسی برای تزریق ژل لب روسی مقدار کمی از فیلر های انتخابی به صورت عمودی به لب ها

خط خنده

تزریق فیلر خط خنده

سخت است باور کنیم پس از سال‌ها استفاده مکرر، ماهیچه‌هایی که کارکرد لبخند زدن دارند در لحظات بلند خنده ما حضور داشته